Sjøvanns Innhalator

seawaterDen ultrasoniske sjøvannsalt behandlings innhalator produserer den fineste damp med værelsestemperatur.

Luften fra sjøvannsaltbehandlingen, inneholder mineraler somgunstig berører pusteorganene og virker positivt på åndedrettet.

Det er veldig stimulerende og opprensende. Det inneholder 500 x mer enn vitaminer og mineraler enn det er i frukt og grønnsaker i denne sjøsaltbehandlingen.